Dugogodišnje, veoma ozbiljno i odgovorno zalaganje naše Mirjane Evetović. Žena sa ogromnim srcem, energijom, snagom i željom da pomogne svakom čoveku, ali posebnu pažnju usmerava na pomoć deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima.

Dugogodišnje, veoma ozbiljno i odgovorno zalaganje naše Mirjane Evetović. Žena sa ogromnim srcem, energijom, snagom i željom da pomogne svakom čoveku, ali posebnu pažnju usmerava na pomoć deci sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima.