Životna sredina žrtva čovekovih potreba i navika

Životna sredina žrtva čovekovih potreba i navika

Prema zvaničnim informacijama objavljenim ovih dana, Subotica je najzagađeniji grad u Srbiji. Ovo stanje je u najvećoj meri posledica velikog broja automobila na našim ulicama, a pre svega velikog broja neispravnih vozila. Vozeći neispravna vozila ugrožavamo ne samo bezbednost u saobraćaju, nego i svoje zdravlje, zdravlje naše dece, zagađujemo vazduh, zemljište, vodu i svu prirodu.

Ulicama našeg grada u ovom momentu se vozi skoro tri puta više automobila nego 1995. godine, pa čak i da su sva ova vozila potpuno ispravna, a jasno je da nisu, i onda bismo udisali zagađen kiseonik, samo u manjoj meri.

Na žalost, mnogi još uvek pokušavaju, ali i uspevaju, da registruju svoje vozilo iako su svesni da ono ne ispunjava odrebde zakona o tehničkoj ispravnosti vozila. Rezultat toga je i emisija velike količine štetnih gasova, kao što su azotni oksidi, sumpor-dioksid, ugljenikovi oksidi, teški metali itd.

Visoke koncentracije zagađenja izražene su u svim velikim ili većim gradovima u svetu, te je samim tim jasno da je ovo globalni a ne lokalni problem. Ono što mi možemo da učinimo jeste da pokušamo, što je više moguće, svesno da donosimo odluke. Smatramo da ključnu ulogu u ublažavanju negativnih posledica zagađenja imaju agencije za registraciju vozila, odnosno tehnički pregled, koje bi morale striktno da poštuju sve propisane zakonske odredbe, a inspekcije da ih još strožije kontrolišu. Takođe je potrebno da saobraćajna policija pojača kontrolu tehničke ispravnosti vozila na ulicama i da se automobili koji ne zadovoljavaju propisane ekološke norme isključuju iz saobraćaja.

Politika lokalne samouprave u Subotici da se što pre završi izgradnja Y-kraka i da se na taj način izmesti teretni saobraćaj iz urbane gradske sredine, kao i da se širi mreža biciklističkih staza, pokazuje visoku zrelost sadašnje vlasti i nameru da se višedecenijski problemi konačno reše.

Ono što još uvek nedostaje u našoj zemlji je subvencionisanje kupovine električnih automobila i njihova integracija u svakodnevnom životu, kao i izgradnja što više mesta za električno punjenje vozila.

Zeleni Subotice osim stalnih apela i sami daju svoj doprinos očuvanju zdrave prirodne sredine svojim akcijama čišćenja i ozelenjavanja grada, uklanjanja otpada sa divljih deponija, sprečavanja zagađenja podzemnih voda, zemljišta itd.

I ovoga puta pozivamo sve građane sa razvijenom ekološkom svešću da svako za sebe, ili zajedno sa nama, pruže maksimum u očuvanju naše životne okoline.

 

 

Gradski odbor Zelenih Subotice