O NAMA


Zeleni Subotice su udruženje građana koje je osnovano radi zaštite životnog okruženja i promocije zelene
politike, odnosno ekologizma, ekologije i održive ekonomije. Cilj udruženja je stvoriti ekološki održivu
privredu i život na području grada Subotice i okoline. Centralna tačka aktivnosti Zelenih Subotice je briga
o jezeru Palić, kao potencijalno najopasnijoj ekološkoj bombi u širem okruženju.
Zeleni Subotice nisu organizovani kao politička stranka, ali duboko svesni činjenice da su promene
moguće samo kroz društvene kanale kojima upravlja politika, ovo udruženje građana je blizak saradnik
lokalnih ogranaka političkih stranaka.
Osim uobičajenih aktivnosti koje karakterišu zelene pokrete u svetu, Zeleni Subotice aktivno rade na
podizanju svesti građana koji moraju da se suoče sa stanjem u našoj životnoj sredini i počnu da
preduzimaju neophodne radnje kako bi se stanje počelo menjati. Članovi udruženja organizuju
predavanja u školskim ustanovama, kampove u prirodi, radionice, humanitarne akcije za socijalno
ugrožene grupe stanovništva, javno podržavaju i zalažu se za rešavanje problema roditelja dece sa
posebnim potrebama, kao i socijalno ugrođenih kategorija ljudi. Zeleni Subotice povezuju javne
ustanove, organizacije i institucije i zajednički donose predloge, izrađuju projekte i sprovode aktivnosti.
Rade na očuvanju prirode uklanjanjem divljih deponija, šire uverenje da samo zaštita prirode i prirodnih
resursa obezbeđuje budućnost i našu i naših pokolenja, ozelenjavaju javne površine i promovišu zdrav
život i čist vazduh. Zalažu se za očuvanje biološke raznovrsnosti, te unapređuju sistem informisanja o
životnoj sredini radi povećanja opšte brige o njoj.
Udruženje funkcioniše po teritorijalnom principu: odluke donosi Gradski odbor čiji stalni sastav čine
direktno birani članovi i predstavnici mesnih odbora.