Aktivnosti

Projektne aktivnosti
‘’Zaštitimo I očistimo Subotičku šumu’’

AKTIVNOST BR.1)
06.02.2022- Napunjena 4 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 20 kubika otpada.
07.02.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
08.02.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
09.02.2022- Transport džakova iz gustih predella šume do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 2 m3 otpada.
10.02.2022- Napunjen kontejner od 5 m3 mešanog komunalnog otpada, otpad kamionom JKP Čistoće transportovan na gradsku deponiju.
11.02.2022- Napunjen kontejner od 5 m3 I jedna autoprikolica od 1m3 mešanog komunalnog otpada.
IZJAVA ZA MEDIJE

Ukupno u šest dana aktivnosti učestvovalo 37 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 33 m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 170 hektara.

AKTIVNOST BR.2)
12.02.2022- Napunjena 3 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 15 kubika otpada.
13.02.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
14.02.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove
15.02.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove
16.02.2022- Transport džakova iz gustih predella šume do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 2 m3 otpada.
18.02.2022- Napunjen kontejner od 5m3 mešanog komunalnog otpada, kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 5 kubika otpada.
IZJAVA ZA MEDIJE

Ukupno u šest dana aktivnosti učestvovalo 22 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 22m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 144 hektara.

AKTIVNOST BR.3)
19.02.2022- Napunjena 3 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 15 kubika otpada.
20.02.2022- Napunjena 2 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada, kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 10 kubika otpada. – ILEGALNI MIGRANTSKI KAMP
21.02.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
22.02.2022- Transport džakova iz gustih predella šume do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 1 m3 otpada.
23.02.2022- Transport džakova iz gustih predella šume do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 1 m3 otpada.
24.02.2022- Napunjena 2 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada, kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 10 kubika otpada. – ILEGALNI MIGRANTSKI KAMP

Ukupno u šest dana aktivnosti učestvovalo 31 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 37 m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 186 hektara.

AKTIVNOST BR.4)
26.02.2022- Napunjena 2 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 10 kubika otpada.
27.02.2022- Napunjen 1 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada, kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 5 kubika otpada.
28.02.2022- Napunjen 1 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada, kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 5 kubika otpada.
02.03.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
03.03.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
04.03.2022- Transport džakova iz gustih predella šume do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 3 m3 otpada.

Ukupno u šest dana aktivnosti učestvovalo 19 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 23m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 101 hektar.

AKTIVNOST BR.5)
05.03.2022- Napunjena 2 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 10 kubika otpada. – ILEGALNI MIGRANTSKI KAMP (VELIKA KOLIČINA ZAPALJENOG UGLJENISANOG OTPADA)
06.03.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove., IZVLAČENJE OTPADA IZ ISKOPANE JAME
09.03.2022- Sakupljanje rasutog otpada u džakove.
10.03.2022- Transport džakova iz gustih predella šume do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 4 m3 otpada.
11.03.2022- Napunjen kontejner od 5 m3 mešanog komunalnog otpada, otpad kamionom JKP Čistoće transportovan na gradsku deponiju.

Ukupno pet dana aktivnosti učestvovalo 23 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 19m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 161 hektar.

AKTIVNOST BR.6)
12.03.2022- Napunjena 3 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 15 kubika otpada.
13.03.2022- Gomilanje otpada na jedno mesto sa površine od 4 hektara kako bi se otpad odvukao do mesta gde je moguće postaviti veliki kontejner od 5m3.
15.03.2022- Napunjen kontejner od 5 m3 mešanog komunalnog otpada, otpad kamionom JKP Čistoće transportovan na gradsku deponiju.
17.03.2022- Sakupljanje komunalnog mešanog otpada u džakove.
18.03.2022- Transport džakova sa šumskih puteva do transportne prikolice I kasnije do gradske deponije u Subotici, ukupno 2 m3 otpada
19.03.2022- Napunjen kontejner od 5 m3 I tri autoprikolica od 1m3 mešanog komunalnog otpada.

Ukupno u šest dana aktivnosti učestvovalo 25 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 30 m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 131 hektar.

AKTIVNOST BR.7)
21.03.2022- Napunjen kontejner od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 5 kubika otpada. – ILEGALNI MIGRANTSKI KAMP
22.03.2022- Sakupljanje otpada u džakove sa prostora šumskih puteva – oboda. 3 km
23.03.2022- Sakupljanje otpada u džakove sa prostora šumskih puteva – oboda. 1,5 km
24.03.2022- Transport džakova transportnom auto prikolicom do gradske deponije u Subotici, ukupno 3 m3 otpada.
25.03.2022- Napunjena 2 kontejner od 5 m3 mešanog komunalnog otpada, otpad kamionom JKP Čistoće transportovan na gradsku deponiju.

Ukupno pet dana aktivnosti učestvovalo 11 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 18 m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 108 hektara.

AKTIVNOST BR.8)
26.03.2022- Napunjen kontejner od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 5 kubika otpada.
27.03.2022- Napunjena 2 kontejnera od 5m3 mešanog komunalnog otpada- kamionima JKP Čistoće otpad transportovan na gradsku deponiju, ukupno 10 kubika otpada. – ILEGALNI MIGRANTSKI KAMP
IZJAVA ZA MEDIJE

Ukupno dva dana aktivnosti učestvovalo 19 aktivista, volontera ZS.
Uspešno ukljonjeno 15 m3 otpada
Pređena I pregledana površina od 92 hektara.