Usvojen plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera.

Usvojen plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera.

Na sednici Skupštine Grada Subotice, održanoj 27. aprila 2017. godine, odbornici su usvojili Plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera.
U raspravi po ovoj tački dnevnog reda govorio je i predsednik Zelenih Subotice Bojan Šoralov.
“Danas usvajamo važne dokumente u vezi sa ekološkim statusom Palićkog i Ludoškog jezera”, rekao je među ostalim Šoralov. “Ali, sama činjenica da se usvaja ovaj dokument demantuje sve ono što je opozicija pričala – da od svega neće biti ništa ukoliko se formira nova vlast u gradu i da će sve pasti u vodu. Gradska uprava je u kontaktu i u svakodnevnoj komunikaciji sa predstavnicima KFW banke i sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i oni imaju razumevanja za kašnjenje koje nije dugo. Naravno da imaju razumevanja jer se radi o ozbiljnoj situaciji na Palićkom i Ludoškom jezeru. Eksproprijacija nije jednostavna, država će nakon donošenja ove skupštinske odluke u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji proglasiti to zemljište 20 metara od obale područjem od javnog značaja. Nije jednostavno, pričali smo i o močvarnom delu koji se nalazi oko područja Ludaškog jezera, i tu treba utvrditi katastarski gde se šta nalazi i zbog toga se kasnilo i ljudi su za to imali razumevanja i to je najvažnije. Što se tiče Plana detaljne regulacije, kako i piše u dokumentu taj pojas od 20 metara će biti kompleksan sadržaj gde će biti i pešačka zona i biciklistička staza i gde će se vetrozaštitni pojas saditi u skladu sa planom koji će takođe regulisati jedan budući dokument. Moram da kažem da je ova odluka veoma važna i da ćemo je nadam se svi jednoglasno usvojiti, a što se tiče Palićkog i Ludaškog jezera sve ove odluke u vezi sa životnom sredinom već će sledeće godine doneti poboljšanje kvaliteta vode za 50 odsto. Znači tu je i kanalizacija i eksproprijacija zemljišta, a ono gde ste vi, prethodna vlast, kasnili sa donošenjem odluka jeste usvajanje plana poslovanja preduzeća ‘Palić Ludoš’, a to je sanacioni izlov ribe. Tu se kasni i ne možete da kažete da je odgovornost ove vlasti zbog toga, ali biće i to urađeno i to je jedan od preduslova za bolji kvalitet vode”, rekao je Bojan Šoralov.