Uspešno organizovane aktivnosti u okviru projekta”Džaba ste švrljali”

Uspešno organizovane aktivnosti u okviru projekta”Džaba ste švrljali”

ČUVAJTE SVOJ LEPI GRAD!

Zeleni Subotice učestvovali su u akciji uklanjanja grafita i uređenja životne sredine u organizaciji Mesne zajednice Centar 3 i Omladinskog građanskog parlamenta. Kako navode iz Mesne zajednice Centar 3, ovo je bila centralna radna akcija u okviru projekta Džaba ste švrljali i ona će se kontinuirano nastaviti u narednom periodu kada će se parcijalno uređivati pojedini delovi našeg grada koji imaju probleme sa ispisivanim grafitima na nekim od zgrada.