NEDOPUSTIV VANDALIZAM PREMA PRIRODI

NEDOPUSTIV VANDALIZAM PREMA PRIRODI

NEDOPUSTIV VANDALIZAM PREMA PRIRODI

Mi Zeleni Subotice, naši članovi, aktivisti, volonteri, kao i ogromna većina ekološki svesnih građana, ne možemo prihvatiti činjenicu da se jedan deo naših sugrađana tako sramno i ponižavajuće odnose prema prirodi u našem okruženju. Ne možemo prihvatiti da se zlodela nekažnjano, a svakodnevno događaju u Subotičkoj šumi.

U prethodne 3 godine, kroz aktivizam i projekte uklonili smo oko 250 kubnih metara otpada iz šume, zahvaljujući angažovanju preko 100 aktivista.

S obzirom da je Subotička šuma predeo izuzetnih odlika u zoni zaštićenog područja, da predstavlja najvažniji deo ekosistema koji ima direktan uticaj na zdravlje čoveka, odnosno životnu sredinu, onda je logično da ne smemo dopustiti bilo kakve aktivnosti bez nadzora ili ograničenja!

Ponovo apelujemo i zahtevamo da upravljač zaštićenog područja ’’Palić Ludaš’’ i Šumska uprava u Subotici – Vojvodinašume, preuzmu odgovornost i krenu sa ozbiljnom politikom zaštite Subotičke šume, njene flore i faune.

Mi Zeleni Subotice zahtevamo postavljanje fizičkih barijera na svaki šumski ulaz. Zahtevamo redovnu kontrolu ulaska motornih vozila. Zahtevamo definisanje pravila kretanja i ponašanja za osobe čija su domaćinstva ili vikendice uz šumu ili u njoj.

Nema nikakve logike da se motorna vozila nesmetano i bez kontrole kreću na zaštićenom području. Samim tim što se to dopušta, dolazi do nekontrolisanog uništavanja flore i faune.

Na prostoru koji je namenski predviđen za odmor i rekreaciju, neophodn je postaviti video nadzor. Uspostaviti redovnu, stalnu komunikaciju i definisati potrebne aktivnosti sa ekološkom inspekcijom i komunalnom policijom, a sve u cilju da se spreče ovakva sramna vandalska dešavanja.

Nakon mnogobrojnih aktivnosti uz poršku Grada Subotice i Ministarstva zaštite životne sredine, podigli smo ekološku svest građana, ali ne i svest kod određenih institucija, inspektora i onih koji treba da sprovode propise iz oblasti zaštite životne sredine.

 

 

 

Gradski odbor Zelenih Subotice