Uklanjanje divljih deponija na Kelebiji

Uklanjanje divljih deponija na Kelebiji

U subotu 28. oktobra 2017. godine Zeleni Subotice su nastavili ekološku akciju u Kelebijskoj šumi, najveću u poslednjih nekoliko godina u našem gradu. Predvođeni svojim gradskim odborom, volonteri Zelenih Subotice su organizovano sakupljali smeće i uklanjali divlje deponije na jednom od područja koja su ranije markirana kao zagađena.
Oko 30 volontera prikupilo je 50 džakova otpada i izravnalo desetak mesta u šumi na kojima su bila nelegalna odlagališta. U akciji su, uz članove Zelenih Subotice, učestvovali i aktivisti MZ Kelebija i Unije žena SNS-a, a tokom rada im se pridružilo i više stanovnika Kelebije. Logističku podršku je i ovoga puta pružilo Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.
Zeleni Subotice koriste i ovu priliku da ojačaju svest građana da je njihova budućnost u zdravoj i čistoj okolini, a da pojedinci svojim nelegalnim i krajnje neodgovornim postupcima ugrožavaju upravo ono što je svima potrebno – prirodno okruženje grada. Zeleni Subotice takođe pozivaju nadležne da drastično kažnjavaju sve one koji smeće odbacuju na mesta koja nisu predviđena za to, čime ugrožavaju eko sistem grada i njegove okoline.
Akcija u Kelebijskoj šumi će biti nastavljena i tokom narednih meseci, a prema projektu kojim je prethodno locirano 50 nelegalnih odlagališta smeća i nerastvorivog otpada.