Projekat uklanjanja divlje deponije u MZ Hajdukovo

Projekat uklanjanja divlje deponije u MZ Hajdukovo

U petak 10. avgusta 2018. godine započeto je uklanjanje otpada sa jedne od najvećih divljih deponija na teritoriji Grada Subotice. Već prvog dana sa nelegalnog odlagališta u Mesnoj zajednici Hajdukovo odneto je 15 kamiona smeća i otpada sakupljenog angažovanom mehanizacijom i radom volontera. Reč je o lokaciji na kojoj je više od 30 godina neometano odlagan nerazgradivi otpad koji je postao izvor bakteriološke zaraze za stanovništvo, životinje, biljke i vodu u naselju Hajdukovo.

Projekat uklanjanja ove velike deponije sprovodi Udruženje građana Zeleni Subotice, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine i Grada Subotice. Reč je o odlagalištu za smeće dugom 450 i širokom 30 metara, odnosno o izvoru zaraze na površini od 13.500 kvadratnih metara. Ideja za uklanjanje ove divlje deponije je potekla krajem prošle godine od Zelenih Subotice, koji su prethodno detektirali više od 50 nelegalnih deponija veće ili manje površine na teritoriji Grada. Zeleni Subotice su za projekat prvo dobili podršku Grada Subotice, a zatim i nadležnog ministarstva, koje je na javnom konkursu za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, za sprovođenje projekta odobrilo iznos od 700.000 dinara.

   

Deponija koja se nalazi u blizini Hajdukova je, osim zagađenja životne okoline i ugrožavanja zdravlja ljudi, životinja i biljaka, tokom decenija neodgovorne politike svih bivših vlasti u gradu dovela i do ugrožavanja kvaliteta podzemnih voda, koje su sada u veoma lošem stanju i bez preduzimanja potrebnih mera u najkraćem roku, ekološko stanje ovog područja ne bi se moglo održati pod kontrolom. To su, na upozorenje Zelenih Subotice, prepoznale lokalne vlasti i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban je lično, svojeručnim potpisom podržao projekat. Time je višedecenijsko neodgovorno delovanje, odnosno nedelovanje lokalnih vlasti u Subotici konačno prekinuto.

Tokom akcije Zeleni Subotice će u Mesnoj zajednici Hajdukovo održati i edukativnu tribinu na kojoj će lokalno stanovništvo biti pozvano da se promenom ponašanja i navika spreči dalje zagađivanje očišćene površine, ali i da se u budućnosti spreči odlaganje otpada na za to nepredviđene površine. Nakon fizičkog uklanjana deponije, tretiranu površinu Mesna zajednica planira da stavi pod video nadzor, kako bi i na taj način bila sprečena mogućnost da neodgovorni pojedinci nastave da odlažu smeće na tom prostoru. Suština je da se edukacijom i kroz lični primer promeni svest kod ljudi i da se oni u potpunosti okrenu odgovornom odnosu prema prirodnom okruženju.

U projekat su uključeni i organi MZ Hajdukovo, a stanovnici naselja su čišćenje dočekali sa oduševljenjem, i sami se priključujući akciji. Za potpuno fizhičko uklanjanje otpada na ovoj lokaciji biće potrebno oko 20 dana.

Nakon potpunog odnošenja otpada sa ove lokacije predstoji druga faza projekta, u kojoj je predviđena rekultivacija zemljišta i sadnja mladih sadnica. Stručnjaci smatraju da je monitoring ovog zemljišta neophodan u narednih 10 godina.