Poseta prihvatnom centru za migrante u Subotici

Poseta prihvatnom centru za migrante u Subotici

22. juna posetili smo Prihvatni centar u Subotici, gde smo organizovali edukativnu radionicu. Naš cilj je bio podići svest korisnika o važnosti selekcije otpada po kategorijama. Sproveli smo anonimno testiranje kako bismo procenili njihovo znanje o ovoj temi.
Nakon testiranja, održali smo prezentaciju koja je obuhvatila osnovne principe selekcije otpada i prednosti koje ona donosi za životnu sredinu. Uz podršku Komesarijata za migracije i izbeglice, pristupili smo postavljanju kontejnera za selektiranje otpada (pet ambalaža i limenke), omogućavajući korisnicima da primene naučeno i počnu aktivno učestvovati u procesu selekcije otpada.

Naša akcija ima za cilj ne samo selektiranje otpada, već i očuvanje životne sredine. Sredstva koja prikupimo kroz reciklažu usmeravaju se ka daljim ekološkim aktivnostima, kao i u humanitarne svrhe. Na taj način, osim što smanjujemo negativan uticaj našeg otpada na prirodu, doprinosimo i boljitku zajednice u kojoj živimo.
Hvala Komesarija za migracije i izbeglice na podršci i saradnju u ovoj inicijativi. Verujemo da zajedničkim naporima možemo ostvariti pozitivne promene i stvoriti bolje uslove za život.

Rezultat testiranja: