Istrajnost u veoma ozbiljnoj inicijativi. Predstavnice Zelenih Subotice u emisiji Yueco popodne.

Istrajnost u veoma ozbiljnoj inicijativi. Predstavnice Zelenih Subotice u emisiji Yueco popodne.

Zeleni Subotice su pokrenuli inicijativu da se sva udruženja koja se u Subotici bave osobama sa posebnim potrebama, i decom i odraslima, objedine u jedno udruženje, te da na se taj način poboljša i obim i način pružanja usluga za ove osobe.

Trenutno u Subotici funkcioniše 10-ak različitih, zasebnih udruženja koja nude iste terapijske usluge, a Grad Subotica ih sve finansira pojedinačno. Time su osobe sa posebnim potrebama uskraćene i u kvalitetu i u kvantitetu primljenih usluga, jer veliki broj udruženja sa relativno malim iznosom sredstava kojima raspolažu, nisu u mogućnosti da korisnicima obezbede sve ono što njima treba: psihologa, logopeda, fizijatra, defektologa, rad u senzornoj sobi itd. Objedinjavanjem ovih udruženja u jedno jedino centralizovalo bi se finansiranje ovih potreba i višestruko bi se poboljšao status korisnika. Deca sa posebnim potrebama moraju biti u sistemu zaštite kako bi nastavila da napreduju, a briga o njima ne sme zavisiti od pojedinačnih projekata i povremenih javnih radova. Novo, objedinjeno udruženje bi finansirao Grad Subotica.

Novo, objedinjeno udruženje bi, osim stručnjaka iz oblasti medicine, imalo stalno angažovanog diplomiranog pravnika, čiji bi zadatak bio da svakog roditelja uputi u zakonske mogućnosti i prava koja su mu na raspolaganju. Posebna uloga je predviđena za psihologa, koji bi radio sa porodicama suočenim sa teškoćama, jer statistika pokazuje da se ovakvi brakovi, pritisnuti problemima, u 70 odsto slučajeva razilaze. Osnaživanje porodice mora biti na prvom mestu, jer dete može da napreduje jedino u zdravoj sredini i emotivno jakoj porodici.