Međunarodna konferencija na Dorjanskom jezeru: Palić ima šansu kakvu nikad nije imao!

Zajednički rad lokalne samouprave i Zelenih Subotice najbolji je primer kako lokalne vlasti i aktivisti Zelenih mogu da sarađuju na projektima čiji je cilj podizanje kvaliteta života svih građana na jednom području, jedna je od poruka sa međunarodne konferencije koja je za temu imala održive ekonomske aktivnosti oko zaštićenih jezera. Konferencija je održana u Starom Dojranu, na obali Dojranskog jezera u Makedoniji od 15. do 17. decembra.
Republiku Srbiju je na konferenciji predstavljala delegacija Zelenih Subotice na čelu sa odbornikom u Skupštini Grada Subotice Bojanom Šoralovim, a učesnici su bili i predstavnici organizacija iz područja zaštite životne okoline iz Makedonije, Albanije, Grčke i Slovenije.

U svom izlaganju Bojan Šoralov je između ostalog rekao kako su Subotičani 20 godina unazad slušali političke predloge o načinima rešavanja ekološkog problema Palićkog jezera putem izmuljavanja jezera, te da su samo na različite studije Grad i političari potrošili na stotine hiljada eura.
„Na žalost, za te možda i namerne promašaje niko nije odgovarao“, rekao je Šoralov. „Više puta smo od 2011. godine ukazivali i zahtevali da politika podrži realne, održive projekte i da se zaista rešavaju konkretni problemi, problemi koji se pre svega tiču loše infrastrukture oko samog jezera, zaštitnog pojasa, biomanipulacije itd. Da je sve ovo istina, pokazuje i hronološki pregled različitih saopštenja koja su se ticala problema Palićkog jezera.”
Šoralov je dodao kako je ekspert iz GIZ CIM Michel Rohmann imao razumevanja da konačno treba prestati sa idejom izmuljavanja jezera i da što pre treba početi sa realizacijom konkretnih problema, koji su i doveli do stvaranja tog mulja u jezeru.