Cišćenje obale 3 i 4 sektora Palićkog jezera

Cišćenje obale 3 i 4 sektora Palićkog jezera

Jutros u 09h kako je i najavljeno započeta je i urađena akcija sakupljanja smeća i čišćenja obale IV sektora Palić, pod nazivom “Da bar obale budu čiste”.

Zatekli smo mnogo gore stvari nego na prethodnoj akciji čišćenja dela Ludaške obale, pre svega, mnogo više je smeća na malom prostoru. Pristup obali je težak, jer ne samo što imamo problem sa smećem, tu je i problem obrasle trave, korova koji se takođe ne kosi, ne seče, dakle ni ne održava sama obala, pa onda zamislite našu težinu posla i pristupa istoj.

Ono što treba istaći je, da je akcija uradjena od strane Zelene Ekoloske Partije i njenih članova, dakle akciju nisu nažalost podržale nijedne stranke u gradu, nijedna nevladina organizacija, niti sa svojim prisustvom, niti sa saopštenjem, a kamoli odgovorom na naš poziv, koji je svakoj upućen posebno. Pa se pitamo, šta oni rade, ako i rade nesto, i dokle će raditi ako samo imaju korist i interes? DOKLE??