April 2017

Usvojen plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera.

Na sednici Skupštine Grada Subotice, održanoj 27. aprila 2017. godine, odbornici su usvojili Plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera. U raspravi po ovoj tački dnevnog reda govorio je i predsednik Zelenih Subotice Bojan Šoralov. “Danas usvajamo važne dokumente u vezi sa ekološkim statusom Palićkog i Ludoškog jezera”, rekao je među ostalim Šoralov. “Ali, sama činjenica da se usvaja ovaj dokument demantuje sve ono što je opozicija pričala –