March 2023

STEMAction - C4- STEMAction for green energy - Šilauai , Litvanija

“Zeleni Subotice” partneri su u projektu “STEMAction for the Future”. Tri naša predstavnika otputovala su na četvrt u po redu mobilnost u grad Šilauai u Litvaniji (20.03 – 24.03.2023) gde su prisustvovali petodnevnim aktivnostima. Aktivnosti su bile vezane za korišćenje zelenih kao i obnovljivih izvora energije.