Подршка локалним самоуправама у реализацији пројеката који имају за циљ побољшање квалитета ваздуха. Ministarstvo zaštite životne sredine #ekologija #zastitazivotnesredine #projekti #aerozagađenje #zacistijivazduh #konkursi